Contact information

  • Lot C21, D2 Street, Cau Tram Industrial Zone, Can Duoc District, Long An Province
  • 1900.588.889
  • info@phubaomedical.com.vn
 
Nhà máy PBM
Hội nghị Người Lao Động
Chăm sóc sức khỏe
Team Building 2023