Trong tình hình dịch viêm phổi cấp đang diễn ra phức tạp, Cty PHÚ BẢO sẽ ưu tiên cung cấp sản phẩm Khẩu Trang cho những đơn đặt hàng từ các Trường học & Bệnh viện. Các Trường học & Bệnh viện vui lòng gửi công văn yêu cầu có xác nhận của cấp lãnh đạo cùng số lượng cần về cho Cty Phú Bảo chúng tôi qua e.mail: info@phubaogroup.com.vn để chúng tôi chuẩn bị sản lượng và kế hoạch giao hàng. 
Chúng tôi sẽ cố gắng phục vụ tốt cho 2 hệ thống trên trong giai đoạn này!